KONING KEVIN
LEUVEN • Koning Kevin wil speelsheid, verantwoordelijkheid en bezieling stimuleren bij kinderen, jongeren en hun begeleiders in functie van een maatschappijgerichte persoonsontwikkeling. Koning Kevin gelooft dat dit alleen maar kan als zij op een authentieke en kwetsbaar open manier in de wereld staan. Daarom organiseert Koning Kevin een waaier aan initiatieven in de domeinen van de kunst van het spelen, van de speelse kunsteducatie en van intra- en interpersoonlijke dynamiek.

Koning Kevin gaat als vormingsorganisatie dagelijks aan de slag met kinderen, jongeren en hun begeleiders. Vanuit onze kijk op de maatschappij vinden we het daarbij zinvol mensen te laten groeien tot speelse, verantwoordelijke en bezielde mensen.
mail ons
0032.016 350 550
Kapellekensweg 2
3010 Leuven
breng me hierheen